Didel Philiphia
Den yderst sjældne pung-alien, der lever på Marsupial Centauri. Didel Philiphia bærer sine unger i pungen i 269 år, hvorefter de springer ud fuldt færdigudviklede og klar til at starte på Vega Universitetet hvor de studerer tekstildesign. Alle pung-aliens er tekstildesignere og væver universets smukkeste bordløbere. Pung-aliens er totalt fredede i hele universet og det er forbudt at spille høj musik, recitere digte, trutte i andromedahorn eller foretage sig andre larmende ting i nærheden af dem.  Når de ikke væver kigger de op efter uidentificerede flyvende aliens UFA. Det er deres store hobby.
-----------------------------------------------------------------
This is Didel Philiphia, marsupial alien, an extremely rare species in the universe. They carry their babies in their pouch until they are 269 years old and full grown and ready to start at the Vega University. They study textile design. They weave the most beautiful table runners in the universe. Marsupial aliens are absolutely protected in all of the universe and it is strictly forbidden to play loud music, recite poems, blow the andormedahorn or do anything noisy around them. When they don't weave they spent their time lookin up for unidentified flying aliens UFA. It is their beloved hobby.

You may also like

Back to Top